Introductie Stoffenbank Registreren | Inloggen

Introductie:


Graag brengen wij de ATCN-Stoffenbank onder uw aandacht. Deze Stoffenbank is ook wel bekend als de "Verwerkingsmatrix Stoffen Tankautoreiniging". De overheid en de branchevereniging Association of Tankcleaning Companies Netherlands (ATCN) hebben de Stoffenbank opgezet om het vergunningtraject voor het behandelen en lozen van complex spoelwater afkomstig van tankauto's, containers en spoorketels te vereenvoudigen en meer eenduidig te maken. En met succes, want met regelmaat wordt naar de Stoffenbank verwezen voor het bepalen van de stofspecifieke zuiveringsmethodiek.

Bij achtergrondinformatie wordt meer informatie over de ATCN, de samenwerking met Royal HaskoningDHV en de totstandkoming van de Stoffenbank gegeven.

Beschikbaar via internet
Nu de Stoffenbank via het internet beschikbaar is, kunnen de gegevens van nieuw in te delen stoffen veel sneller beschikbaar zijn voor u als abonnementshouder. Zodra een nieuwe stof wordt ingevoerd, is dit direct zichtbaar voor abonnees. Uiteraard zal een dergelijke nieuwe stof eerst voorlopig worden ingedeeld, totdat de validatiecommissie de indeling heeft bevestigd. In de validatiecommissie zitten vertegenwoordigers van o.a. de overheid (DCMR en Unie van Waterschappen), het VNCI en de ATCN.

Kijk voor de uitvoeringsvorm op de demo van www.stoffenbank.nl. Hier ziet u een zestal demostoffen met de uitwerking en de indeling volgens ATCN en ABM. Tevens is per stof de beslisboom in te zien.

Speciaal voor tankautoreinigers
De Stoffenbank is opgezet door de ATCN en is specifiek bedoeld voor tankautoreinigers of daaraan gelieerde branches, alsmede de betrokken vergunningsverleners / handhavers. Voor laatstgenoemde doelgroep is een abonnement van de Stoffenbank daarom ook sterk aan te bevelen. U kunt zich aanmelden voor een abonnement door uw gegevens onder Registratie en voorwaarden in te vullen.

Algemene beoordelingsmethodiek (ABM)
Recent hebben we de databank van de Stoffenbank ook geschikt gemaakt om de ABM-toets op een efficiŽnte wijze te doorlopen. Deze methodiek is zowel voor alle bedrijven die een Wvo- of Wm-vergunningen nodig hebben als de daarbij betrokken vergunningsverleners /-handhavers van belang. Meer informatie hierover vindt u op www.ABM-toets.nl.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Royal HaskoningDHV:

Voor financiŽle en contractuele zaken:
Gerben C. van Ommeren
tel: 033 468 2424
fax: 033 468 3779
e-mail: Gerben.vanommeren@rhdhv.com

Voor technische en stof-specifieke vragen:
Arnold G. Zilverentant
tel: 033 468 2410
fax: 033 468 3779
e-mail: Arnold.Zilverentant@rhdhv.com

Disclaimer
Bij de ontwikkeling, samenstelling en invulling van de stoffenbank is en wordt, zorgvuldig te werk gegaan, fouten en/of onvolledigheden zijn echter niet uit te sluiten. De ATCN en/of Royal HaskoningDHV kunnen dan ook niet instaan voor de juistheid van de vermelde gegevens of de resultaten van het gebruik van de stoffenbank. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van de toepassing van de op deze site vermelde informatie.